SETTI

Special Education Teachers as Technology Innovators

Ideoi, sovella ja kehitä omia teknologioita erityisopetuksessa!

Tutkimus ja julkaisut

SETTI-tutkimuksen tavoitteena on monipuolistaa teknologian käyttöä erityisopetuksessa. Tutkimme, kuinka erityisopetuksen parissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat voisivat omaksua aktiivisemman ja luovemman roolin teknologioiden soveltajina ja millaiset uudet vuorovaikutteiset teknologiat voisivat mahdollistaa tällaisen muutoksen.

Olemme keränneet aineistoa siitä, kuinka teknologioihin suhtaudutaan ja kuinka niitä käytetään erityisopetuksessa. Lisäksi olemme järjestäneet erityisopettajille ja ohjaajille työpajoja, joissa on kokeiltu uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Työpajoissa on tutustuttu teknologioihin, jotka ovat joustavia, muokattavia ja joita voi rakentaa itse. Tällaisia teknologioita voi luovasti soveltaa moniin eri tarpeisiin ja tavoitteisiin erityisopetuksen arjessa.

...

Julkaisut

  • Vellonen, V. & Mäkelä, S. (2022). Ompele oma painike tai tee portaista piano: tee-se-itse-teknologian soveltaminen opetuksessa. Teoksessa A. Äikäs & I. Rämä (toim.), Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (s. 178-193). PS-kustannus.
  • Mäkelä, S. & Vellonen, V. (2018). Designing for appropriation: A DIY kit as an educator's tool in special education schools. International Journal of Human Computer Studies 118, 14-23.
  • Vellonen, V. & Mäkelä, S. (2014). Pre-service special education teachers' views on ICT in education. Teoksessa J. Viteli & M. Leikomaa (toim.), Proceedings of EdMedia 2014: World Conference on Educational Media and Technology (s. 1950-1955). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Etusivulle

SETTI 2022 CC BY-NC-SA

Valokuvia ja tekstiä saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kun mainitset lähteen: SETTI-verkkosivusto, www.settiset.net.